W Łodzi będzie nowy dyrektor TM

Trwa procedura konkursowa, w której wybrany zostanie kandydat na dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi.

W poniedziałek (1 lipca) minął termin na złożenie ofert wraz z wymaganymi przez Urząd Miasta Łodzi dokumentami, na konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru. Jak udało się nam ustalić wpłynęły 4 oferty.

Obecnie placówką kieruje Grażyna Posmykiewicz. Jej zastępcami są Zbigniew Macias (ds artystycznych) i Tadeusz Koszalski (ds. inwestycji).

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez łódzkich urzędników dokumentów konkursowych jest autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Muzycznego w Łodzi, który musi uwzględniać dotychczasowy dorobek Teatru i jego tradycję, potrzeby młodego widza, propozycje działań służących pozyskiwaniu przez instytucję kultury zewnętrznych środków finansowych, koncepcję budowania publiczności oraz plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku teatru.

- Autorski program i koncepcja organizacyjna powinny zakładać strategię na minimum 3 lata z rozpisaniem celów na poszczególne lata. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji - podkreślają łódzcy urzędnicy. - Powyższe plany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by uczestnik Konkursu określił wizję instytucji kultury, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 3-letniej.

Po sprawdzeniu ofert pod względem formalnym, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 września 2019.

Wśród wymagań stawianych dyrektorowi TM w Łodzi jest posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w pracy artystycznej związanej z teatrem, znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie oraz posiadanie doświadczenia w zarządzaniu, znajomość specyfiki i problemów obszaru funkcjonowania teatru oraz zagadnień rewitalizacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.